LANDEN

 

Het Midden Oosten, dat zich uitstrekt van Marokko tot Dubai, heeft de naam een ingewikkelde regio te zijn, stereotypen maken een belangrijk deel uit van de beeldvorming: extremistische moslims en gesluierde vrouwen. Toch is het Midden-Oosten ook een belangrijk gebied om zaken te doen en daarbij is het  van essentieel belang om de culturele gebruiken te kennen, om op die manier misverstanden te voorkomen.

 

De naam Midden-Oosten wekt de indruk dat er sprake is van een gebied met dezelfde cultuur. Uiteraard is er sprake van overeenkomsten; het gebied is grotendeels Islamitisch en de meeste mensen spreken Arabisch, maar er zijn grote verschillen binnen de diverse landen in dit gebied met specifieke gewoonten en gebruiken.

 

Meer informatie volgt z.s.m.